top of page

JEDINEČNÉ KURZY
pre jedinečných ľudí

JAZYKOVÝ KOUČING
kurzy jeden na jedného

  • učíte sa najrýchlejšie

  • hodiny si môžete  flexibilne plánovať

  • obsah, tempo a náročnosť hodiny sú ​​prispôsobené priamo vám

  • rozprávate celú hodinu

  • dostávate okamžitú spätnú väzbu

  • ste vedení k samostatnosti v rozprávaní

Každý z nás je jedinečný,

a preto potrebuje jedinečne

nastavený kurz, v ktorom je každá aktivita šitá na mieru.

STANDARD – 98 EUR mesačne 

1 hodina týždenne s učiteľom podľa Vašej voľby vhodné pre pozvoľné zlepšovanie sa v angličtine

PROGRESS – 189 EUR mesačne

2 hodiny týždenne s učiteľom podľa Vašej voľby, ktoré Vám zaručia rýchly rozvoj Vašich jazykových schopností.

dĺžka vyučovacej hodiny: 50-minút

bottom of page